XEM ĐÊM | LED STARS IN THE NIGHT (2021) - Trailer 

Documentary: 14:45 | Language: Vietnamese | Subtitles: English and Vietnamese 

Director, cinematographer, and editor: Karen Thảo La 
Starring: Nguyễn Hồng Phùc, Trần Ngọc Diệp, Nguyen Ngoc Mai Anh, Ca Ca, Na Nguyễn, Chi Đàm, Đàm Yến Nhi, Phương Nhìn, Quỳnh Anh
Transcription and translation: Linh Lê 

SYNOPSIS (ENG/VN)


A group of differing women, (re)connect in their Open Style Choreography dance cover class, post-lockdown in Saigon at Lindsey’s Studio—in synchrony, they celebrate movement. 

The studio, run by Phúc, is an intimate square living-turned-practice-room. It serves as a meeting space amidst an ever-changing, densely populated city. For the students, it is a place of leisure and joy—a pause from work and responsibilities; a place for oneself. 

This close-knit, yet distant group of women, support one another and find solace in their dedicated weekly ritual. Together, individually, they learn to move, attempt to find the rhythm, perform for one another, and the camera. Một nhóm những cô gái khác biệt, (tái)-kết nối với nhau sau thời gian giãn cách ở Sài Gòn nhờ lớp học nhảy cover Nhảy phong cách mở (Open Style Choreography) tại Lindsey’s Studio—bắt nhịp, họ cùng thăng hoa trong chuyển động. 

Studio múa—có chủ là cô gái tên Phúc—là một căn phòng hình vuông ấm cúng vừa là nơi ở, vừa là phòng tập. Studio chính là nơi gặp gỡ của nhiều học viên giữa thành phố đông đúc và không ngừng thay đổi. Với các học viên, studio mang đến cả sự thư giãn lẫn niềm vui—nơi họ có thể tạm thời gác lại công việc và những trách nhiệm; một chốn riêng. 

Những cô gái vừa thân thiết nhưng cũng xa lạ với nhau này nương vào nhau và tìm thấy bình yên từ việc dành thời gian cho nghi thức hàng tuần này. Cùng nhau, hay tự thân, họ học nhảy, cố bắt nhịp điệu, trình diễn trước người khác, và trước ống kính.

“Toss and turn to watch the night
Far at the horizon, the moon — weary
A fiery Gấc — falters
The pathway blackened in hair


Toss and turn to watch the night
A galaxy of shattered jades
A lonesome wind
Earth teeters
The dance of flowers’ shadows.”

“Trở giấc xem đêm
Cuối trời trăng – mỏi
Trái gấc chín – ngập ngừng
Tóc rụng trạt lối đi


Trở giấc xem đêm
Thiên hà ngọc vụn
Gió thổi một mình
Mặt đất tròng trành
Ma hoa nhảy múa.”

Vietnamese title borrowed from Phùng Cung’s poem 'Xem Đêm' ('Watch the Night').
Mượn đề tựa bài thơ 'Xem Đêm' của Phùng Cung (1928—1973).

The film was made as part of the Short Documentary Filmmaking Workshop doc cicada 2021.
Bộ phim được thực hiện trong khuôn khổ Workshop làm phim tài liệu ngắn doc cicada 2021.

Using Format